Kanalizace


  • V roce 2010 SBF Kladno s.r.o. rozšířilo portfolio činnosti o poskytování služeb pro město Kladno zabezpečování vyúčtování stočného při provozování nové kanalizace ve Švermově.
  • Od 1.1.2013 se Statutární město Kladno stalo provozovatelem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v oblasti provozované a servisované společností ALPIQ Generation CZ, zajišťuje  SBF Kladno s.r.o. uzavírání smluv o dodávce pitné vody, popřípadě o odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a dodávkách průmyslové vody včetně měsíční fakturace.

Klientská sekce

Po přihlášení zde naleznete informace týkající se Vašeho nájemného k objektu - vyúčtování, informativní evidenční list (aktuální předpois měsíčního nájemného a zálohy na služby a energie)

Novinky


Pronájem nebytových prostor /userfiles/File/Vítězná 2959 sklad v 1.PP 24.6.-9.7.2019.pdf ... celý článek

Pronájem nebytových prostor Zveřejnění záměru změny doby pronájmu u smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 502  v objektu č.p. 2956 ve Vítězné ul. v Kladně - Rozdělově z doby neurčité na dobu určitou do 31. 8. 2023 s možností prolongace na dobu neurčitou ... celý článek