O nás


Společnost SBF Kladno s.r.o. byla založena 8.7.1998 jediným vlastníkem 
městem Kladnem a zapsána do obchodního rejstříku byla 29.7.1998.
SBF Kladno s.r.o. zabezpečuje správu většiny městských bytů a nebytových 
prostor na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a SBF Kladno s.r.o.. Společnost dále administrativně zajišťuje pro Statutární město 
Kladno privatizaci bytového fondu.
Od vzniku SBF Kladno s.r.o. dochází k postupnému zvyšování počtu 
spravovaných bytů a domů v soukromém a osobním vlastnictví. K 31.12.2009 se stav 
ustálil na cca 50% spravovaných bytů v soukromém vlastnictví.
Smyslem založení společnosti byla integrace mnoha činností jednotlivých odborů
Magistrátu města Kladna do jednoho subjektu.
V roce 2010 SBF Kladno s.r.o. rozšířilo portfolio činnosti o poskytování služeb pro 
město Kladno zabezpečování vyúčtování stočného při provozování nové kanalizace ve 
Švermově. Zároveň společnost začala nabízet zpracování účetnictví pro externí 
subjekty, v roce 2010 uzavřela smlouvu se Střediskem komplexní sociální péče o.p.s. Fontána. Tyto služby společnost i 
nadále úspěšně zabezpečuje.

Strategický cíl společnosti
Posláním společnosti je nabízet kvalitní služby vlastníkům nemovitostí a 
nájemníkům v bytech a domech v majetku Statutárního města Kladna.
Vzhledem k změnám ve struktuře vlastnických vztahů v bytovém fondu na území 
města Kladna a zvyšujícím se počtu společenství vlastníků jednotek je cílem společnosti 
získávat další klienty z této oblasti. Na základě kvality nabízených služeb se tento cíl 
zatím daří plnit. 
Společnost nabízí svoje služby na trhu, který je značně konzervativní a dochází 
zde k velice malým změnám při výběru správce nemovitosti. Z tohoto důvodu se 
společnost v budoucnu chce zaměřit na rozšiřování portfolia služeb i mimo oblast

Klientská sekce

Po přihlášení zde naleznete informace týkající se Vašeho nájemného k objektu - vyúčtování, informativní evidenční list (aktuální předpois měsíčního nájemného a zálohy na služby a energie)

Novinky


7. Výběrové řízení na vznik nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna v r. 2018 https://www.mestokladno.cz/7-vyberove-rizeni-na-vznik-najmu-bytu-v-majetku-statutarniho-mesta-kladna-v-r-2018/d-1469863/p1=2100051298 ... celý článek

Pronájem reklamní plochy Obecné časově neomezené zveřejnění pronájmu volné reklamní plochy o výměře 10 x 5 m opatřené kotvami na vnějším plášti objektu č.p. 2532 v Americké ul. v Kladně - Kročehavech za minimální ... celý článek

Pronájem reklamní plochy Pronájem volného prostoru na umístění reklamní plochy č. 600 o rozměrech 10x5 m opatřené kotvami na vnějším plášti objektu č.p. 2544 v Americké ul. v Kladně - Kročehlavech za cenu 40.000,- Kč/rok  Nabídku ... celý článek