Správa a údržba nemovitostí


Činnosti v oblasti údržby a oprav nemovitostí:

 • zajišťujeme drobné opravy nejen pro SVJ, ale i pro jednotlivé vlastníky
 • drobné opravy zajišťujeme do následujícího dne po nahlášení     
 • havarijní opravy zajišťujeme i nad rámec pracovní doby / tekoucí topení a stoupačky
 • zajišťujeme deratizaci, desinfekci celoplošnou vč. jednotlivých bytů
 • havarijní výjezdy bez měsíčního  paušálního poplatku
 • na základě požadavku připravit minimálně tři cenové nabídky na střední a generální opravy
 • sledování platnosti vodoměrů, jejich výměny odečty měřidel při změně vlastníka
 • sledování a zajišťování povinných revizí a případné odstranění závad vyplývajících z revize
 • zajišťujeme vyklízení bytů
 • zajišťujeme stěhování

Činnosti v oblasti organizační:

 • vedení domovní evidence, tvorba měsíčních předpisů, zajišťování plateb prostřednictvím SIPO České pošty, převody bytů, roční vyúčtování služeb, tisk poštovních poukázek na nedoplatky, distribuce přeplatků poštovními poukázkami
 • pro jednotlivé vlastníky -  vyhotovení potvrzení o bezdlužnosti, příspěvku na bydlení – bez poplatků
 • internetový přístup k Vaší bytové evidenci – aktuální evidenční list (rozpis plateb),
 • roční vyúčtování – viz. klientská sekce
 • při změně vlastníka rozúčtování nákladů na jednotlivé vlastníky za období kalendářního roku
 • poskytování měsíčních přehledů dlužníků, jejich písemné upomínání a zajištění vymáhání pohledávek 
 • zajištění dalších právních služeb prostřednictvím  renomované advokátní kanceláře
 • stanovy společenství podle nového OZ šité na míru – příprava, prezentace na shromáždění vlastníků – za paušální poplatek

Činnosti v oblasti ekonomické:

 • vedení podvojného účetnictví včetně mzdového, překládání účetních výstupů kdykoli na požádání SVJ, příprava účetních podkladů pro shromáždění vlastníků
 • sestavení daňových přiznání a jejich podání
 • možnost internetového bankovnictví s tím, že SBF do banky tipuje příkazy k úhradě
  a výbor SVJ příkazy autorizuje (pro SVJ úspora bankovních poplatků)
 • v případě vyřizování úvěru ekonomická pomoc
 • zpracovávání podkladů k úvěrům požadovaných bankou (monitoring)
 • komunikace s orgány veřejné správy (zdravotní pojišťovny, ČSSZ, FÚ)
 • další dohodnuté činnosti a služby dle požadavků SVJ

 

Klientská sekce

Po přihlášení zde naleznete informace týkající se Vašeho nájemného k objektu - vyúčtování, informativní evidenční list (aktuální předpois měsíčního nájemného a zálohy na služby a energie)

Novinky