Podmínky správce


Podmínky správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat.

Společnost SBF Kladno s.r.o. jako provozovatel serveru www.sbf.cz, www.kladnobyty.cz , www.kladno-byty.cz (dále jen www.sbf.cz ), Vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému.

Vážíme si Vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme Vám nabídnout profesionální a hodnotné služby, a proto potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Společnost SBF Kladno s.r.o. vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen "správce".

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů:

  • uživatelů webových stránek správce
  • zákazníků, kteří vstoupili do smluvního vztahu se správcem

Údaje, které zadáváte při registraci.

Při vstupu do klientské sekce k registraci musíte písemně vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ obsahující následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • rodné číslo
  • adresa
  • emailové spojení
  • přihlašovací heslo
  • číslo dokladu o totožnosti

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s Vámi.

Účel uchovávání a zpracování osobních údajů.

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem umožnění on-line nahlížení do evidence správce v klientské sekci stránek. On-line nahlížení slouží výslovně k zobrazení informace např. o vyúčtování vyplývajícího z nájemního či vlastnického vztahu, evidenčního listu, přehledu plateb, apod.

Doba trvání souhlasu, odvolání souhlasu, právo přístupu.

Váš souhlas je poskytován na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Pokud se rozhodnete a budete chtít Váš souhlas kdykoliv odvolat, stačí když vyplníte formulář Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a doručíte jej na adresu SBF Kladno s.r.o., nám. Starosty Pavla 13, Kladno, 272 01. Jako subjekt poskytnutých údajů máte právo přístupu k osobním údajům. Správce je povinen Vám kdykoliv sdělit na Vaše požádání informaci o osobních údajích o Vás zpracovávaných. Jako subjekt poskytnutých údajů máte i další práva v rozsahu stanoveném par.21 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Shrnutí.

Server www.sbf.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Vaše údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Tyto informace shromažďujeme pro vlastní účely, abychom zkvalitnili naše služby a mohli Vám nabídnout co možná nejlepší servis. Váš souhlas se vztahuje na poskytnutí údajů vlastníku nemovitosti, žádné další osobě nebudou informace poskytnuty.

Váš souhlas.

Používáním formulářů na internetových stránkách www.sbf.cz souhlasíte dobrovolně se shromažďováním a používáním informací o vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

SBF Kladno s.r.o.

Podmínky správce k využívání klientské sekce ve formátu .doc

Registrační formulář - souhlas se zpracováním osobních údajů ve formátu .doc

Registrační formulář - odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ve formátu .doc

Klientská sekce

Po přihlášení zde naleznete informace týkající se Vašeho nájemného k objektu - vyúčtování, informativní evidenční list (aktuální předpois měsíčního nájemného a zálohy na služby a energie)

Novinky