Kanalizace


 • V roce 2010 SBF Kladno s.r.o. rozšířilo portfolio činnosti o poskytování služeb pro město Kladno zabezpečování vyúčtování stočného při provozování nové kanalizace ve Švermově.
 • Od 1.1.2013 se Statutární město Kladno stalo provozovatelem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v oblasti provozované a servisované společností ALPIQ Generation CZ, zajišťuje  SBF Kladno s.r.o. uzavírání smluv o dodávce pitné vody, popřípadě o odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a dodávkách průmyslové vody včetně měsíční fakturace.
 • Každý vlastník nemovitosti, který je zapsán v Katastru nemovitostí a je připojený na kanalizační řad stokové sítě ukončené na ČOV Kladno – Švermov, Vinařice, musí mít se Statutárním městem Kladnem uzavřenu platnou smlouvu o odvádění odpadních vod. Podle ustanovení § 10 odst. 2, písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, přitom vypouštění odpadní vody do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy představuje neoprávněné vypouštění odpadních vod. Neoprávněné vypouštění odpadní vody je dle ustanovení § 32 odst. 5, písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč. S ohledem na výše uvedené, pokud je Vaše nemovitost připojena na výše uvedený kanalizační řad a dosud nemáte uzavřenou smlouvu, kontaktujte za účelem nápravy tohoto protiprávního stavu společnost SBF Kladno s.r.o.:
    telefonicky na čísle: 312 242 814 nebo 605 246 498
    e-mailem na adrese: fejtkova@sbf.cz

  a sjednal/a si zde termín k uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod:
    pondělí 8:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.  
    středa   7:30 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.

  Pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod předložte:
  - občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  - aktuální doklad o vlastnictví předmětné nemovitosti napojené na kanalizaci – odběrného místa
  - příslušnou smlouvu o dodávce pitné vody se společností Středočeské vodárny, a.s. vztahující se k tomuto odběrnému místu
  - číslo bankovního účtu, z něhož bude hrazeno stočné, resp. SIPO
  - v případě, že nemovitost vlastníte společně a nejde o manžele či bezpodílové spoluvlastnictví si připravte plnou moc od ostatních vlastníků
 • Aktuální cena vodného a stočného
 • Oznámení odběratele o ukončení smlouvy na odvádění odpadních vod
 • Oznámení změny odběratele, nebo ukončení smlouvy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod

Klientská sekce

Po přihlášení zde naleznete informace týkající se Vašeho nájemného k objektu - vyúčtování, informativní evidenční list (aktuální předpois měsíčního nájemného a zálohy na služby a energie)

Novinky