Informace

Zákon č.107/2006 Sb.

ze dne 14. března 2006
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj naleznete kalkulačku pro výpočt nájemného po jednostranném zvýšení dle zák. 107/2006 Sb.

Statutární město Kladno rozhodlo o deregulaci nájemného  od 1.2.2012

V bytech I. kategorie bude od 1.2.2012 výše nájmu stanovena na 56,10 Kč/m2. Město Kladno tedy nevyužilo maximálního možného navýšení, které mohlo činit 91,77 Kč/m2. 

V přípravě na deregulaci nájemného soustředilo Statutární město Kladno investice do bytového fondu převážně na akce vedoucí ke snížení energetických úspor (výměna oken a zateplení), což uživatelům bytů přinese snížení ostatních nákladů na bydlení. V tomto trendu bude město i nadále pokračovat.

  Byt s nesníženou kvalitou (I.kat.)  Byt s nesníženou kvalitou (II.kat.)  Byt v DPS Byt se sníženou kvalitou (III.kat.) Byt se sníženou kvalitou (IV.kat.)
Měsíční nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu v majetku Statutárního města Kladna od 1.2.2012  56,10  56,10  29,00 47,26  47,26 

 


zpět na předchozí stránku

Klientská sekce

Po přihlášení zde naleznete informace týkající se Vašeho nájemného k objektu - vyúčtování, informativní evidenční list (aktuální předpois měsíčního nájemného a zálohy na služby a energie)