Nebytové prostory k pronájmu i na prodej


Činnosti v oblasti údržby a oprav nemovitostí:

 • zajišťujeme drobné opravy nejen pro SVJ, ale i pro jednotlivé vlastníky
 • drobné opravy zajišťujeme do následujícího dne po nahlášení     
 • havarijní opravy zajišťujeme i nad rámec pracovní doby / tekoucí topení a stoupačky
 • zajišťujeme deratizaci, desinfekci celoplošnou vč. jednotlivých bytů
 • havarijní výjezdy bez měsíčního  paušálního poplatku
 • na základě požadavku připravit minimálně tři cenové nabídky na střední a generální opravy
 • sledování platnosti vodoměrů, jejich výměny odečty měřidel při změně vlastníka
 • sledování a zajišťování povinných revizí a případné odstranění závad vyplývajících z revize

Činnosti v oblasti organizační:

 • vedení domovní evidence, tvorba měsíčních předpisů, zajišťování plateb prostřednictvím SIPO České pošty, převody bytů, roční vyúčtování služeb, tisk poštovních poukázek na nedoplatky, distribuce přeplatků poštovními poukázkami
 • pro jednotlivé vlastníky -  vyhotovení potvrzení o bezdlužnosti, příspěvku na bydlení – bez poplatků
 • internetový přístup k Vaší bytové evidenci – aktuální evidenční list (rozpis plateb),
 • roční vyúčtování – viz. klientská sekce
 • při změně vlastníka rozúčtování nákladů na jednotlivé vlastníky za období kalendářního roku
 • poskytování měsíčních přehledů dlužníků, jejich písemné upomínání a zajištění vymáhání pohledávek 
 • zajištění dalších právních služeb prostřednictvím  renomované advokátní kanceláře
 • stanovy společenství podle nového OZ šité na míru – příprava, prezentace na shromáždění vlastníků – za paušální poplatek

Činnosti v oblasti ekonomické:

 • vedení podvojného účetnictví včetně mzdového, překládání účetních výstupů kdykoli na požádání SVJ, příprava účetních podkladů pro shromáždění vlastníků
 • sestavení daňových přiznání a jejich podání
 • možnost internetového bankovnictví s tím, že SBF do banky tipuje příkazy k úhradě
  a výbor SVJ příkazy autorizuje (pro SVJ úspora bankovních poplatků)
 • v případě vyřizování úvěru ekonomická pomoc
 • zpracovávání podkladů k úvěrům požadovaných bankou (monitoring)
 • komunikace s orgány veřejné správy (zdravotní pojišťovny, ČSSZ, FÚ)
 • další dohodnuté činnosti a služby dle požadavků SVJ

Klientská sekce

Po přihlášení zde naleznete informace týkající se Vašeho nájemného k objektu - vyúčtování, informativní evidenční list (aktuální předpois měsíčního nájemného a zálohy na služby a energie)

Novinky


Prodej nebytových jednotek do osobního vlastnictví formou obálkové metody http://www.mestokladno.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1446619 https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1467250 https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1467248 https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1467246 https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1467244 https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1467242 https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1467240 https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1467238 https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1467236 https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1467234 ... celý článek

Pronájem garáže časově neomezené obecné zveřejnění záměru pronájmu 1/2 garáže č. 301 o výměře 14,11 m2 v objektu č.p. 1814 v Hrnčířské ul. v Kladně za cenu 424,- Kč/m2/rok + provozní náklady. Nabídku ve formátu ... celý článek

Pronájem reklamní plochy Obecné časově neomezené zveřejnění pronájmu volné reklamní plochy o výměře 10 x 5 m opatřené kotvami na vnějším plášti objektu č.p. 2532 v Americké ul. v Kladně - Kročehavech za minimální ... celý článek