Správa bytového fondu - Vítejte na našich stránkách

 

  

Vítejte na stránkách společnosti Správa bytového fondu Kladno s.r.o.,

která je založená a vlastněná Statutárním městem Kladnem a je správcem bytových domů v majetku města Kladna a bytových domů v soukromém vlastnictví.

    

 

 


www.sbf.cz , www.kladnobyty.cz , www.kladno-byty.cz

 

Nové stránky jsou společným projektem SBF Kladno s.r.o. a Magistrátu města Kladna. Cílem stránek je integrace veškerých informací o bytovém fondu v naší správě a v majetku města Kladna na jeden server. Součástí nových stránek je i klientská sekce, která umožní on-line nahlížení pro nájemníky i vlastníky bytů do jejich evidence. Prvním modulem je nahlížení na vyúčtování, pro srovnání již od roku 2005. Druhým zprovozněným modulem je elektronický evidenční list.

 

Věříme, že Vám naše stránky budou k užitku a v případě Vašich námětů nás kontaktujte na info@sbf.cz . Děkujeme
    

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

Pronájem nebytových prostor

V sekci Veřejná vývěska/pronájem nebytových prostor je aktuální nabídka prostor k pronájmu


... celá aktualita

Pronájem nebytových prostor

V sekci Veřejná vývěska/pronájem nebytových prostor je aktuální nabídka prostor k pronájmu


... celá aktualita

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ


... celá aktualita

Pronájem nebytových prostor

V sekci Veřejná vývěska/pronájem nebytových prostor je aktuální nabídka prostor k pronájmu

 


... celá aktualita

Volné byty k pronájmu

 V sekci veřejná vývěska byla zveřejněna nabídka na vznik nájmu volných bytů formou výběrového
... celá aktualita

Pronájem nebytových prostor

V sekci Veřejná vývěska/pronájem nebytových prostor 


... celá aktualita

snadnější revitalizace bytového domu v zóně IPRM - sídliště Kročehlavy - Program JESSICA

Revitalizovat bytový dům v zóně IPRM – Sídliště Kročehlavy je nyní opět snadnější

Nízkoúročený
... celá aktualita

Pronájem reklamní plochy

V sekci Veřejná vývěska/pronájem reklamní plochy je aktuální nabídka prostor k pronájmu


... celá aktualita

Výběrové řízení - FOOD

Statutární město Kladno – Odbor investic a správy majetku vyhlašuje výběrového řízení na poskytnutí půjček z
... celá aktualita

Regenerace bytového domu META - Nabídka zhotovitele stavby na dodávky nad rámec rekonstrukce (hradí si nájemník)

 

Regenerace bytového domu META - Nabídka zhotovitele stavby na dodávky nad rámec
... celá aktualita

Pravidla pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení pro seniory

Město Kladno má domy zvláštního určení pro seniory. Pravidla pro vznik nájmu bytu v domech
... celá aktualita

Regenerace bytového objektu META

Dne 30.3.2011 proběhlo předání staveniště objektu META Kladno zhotoviteli stavby firmě CGM CZ, a.s. Tímto byla zahájena dlouho očekávaná
... celá aktualita

Jste spokojeni s úklidem ve Vašem domě? Hlasujte v naší nové anketě.

Jste spokojeni s úklidem ve Vašem domě? Hlasujte v naší nové anketě.


... celá aktualita

Kanalizace Kladno - Švermov

Statutární město Kladno se stalo od 1.4.2010 provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu městské části
... celá aktualita

Elektronický evidenční list - nový modul v klientské sekci

V klientské sekci byl zprovozněn nový modul - Evidenční list. Evidenčním list obsahuje údaje, z kterých se vychází při
... celá aktualita

Nová pravidla Fondu obnovy obytných domů

Dne 9.12.2008 Zastupitelstvo města odsouhlasilo nové podmínky mimorozpočtového Fondu obnovy obytných domů (FOOD), ze kterého se budou poskytovat
... celá aktualita

Návrhy na modernizaci Vašeho domu

Zapojte se více do správy domu, ve kterém bydlíte. Chceme shromáždit Vaše návrhy, které nám pomohou plánovat
... celá aktualita

! Pozor ! - Změna úředních hodin od 1.9.2008

Od 1.9.2008 se prodlužují úřední hodiny. Ve středu budou úřední hodiny již od 7.30.

Máme zájem, abyste si mohli vyřidit
... celá aktualita

Klientská sekce zprovozněna

Dnes byl spuštěn provoz klientské sekce. Zatím je funkční modul nahlížení do každoročního vyúčtování od roku
... celá aktualita

Nová podoba stránek SBF Kladno s.r.o.

Od června 2008 mají naše stránky novou podobu. Společně s Magistrátem jsme připravili společný projekt nového informačního
... celá aktualita

 

Další aktuality ...

SBF, nám. Starosty Pavla 13, 272 00 Kladno - průchod k divadlu Lampión, e-mail: info@sbf.cz